Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze sieci elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia z uwzględnieniem jej emisyjności termicznej. Nasze pomiary dają gwarancję dobrej charakterystyki pracy zastosowanych urządzeń oraz pozwalają zniwelować miejsca o szczególnej wrażliwości. Proponujemy fachowe doradztwo w zakresie projektu, instalacji, utrzymania i serwisowania instalacji elektrycznych.
W ramach usługi proponujemy


Projekty instalacji elektrycznej
Profesjonalne projekty instalacji
z użyciem nowoczesnego oprogramowania – EPlan.

Audyty energetyczne
Konsultacja bieżących i przyszłych projektów
Propozycje rozwiązań, optymalizacji kosztów itp.

Modernizacje instalacji
Wymiana przewodów, okablowania, przyłączy, rozdzielni, urządzeń elektrycznych itp.Pomiary pirometryczne i termowizyjne
Szacownie poprawności instalacji poprzez zastosowanie czujników termicznych i kamer.
Ustalanie newralgicznych punktów instalacji.

Pomiary dopuszczeniowe
Dopuszczenie do użytku maszyn i urządzeń,
certyfikacja dopuszczeniowa, dokumentacja itp.

Przeglądy okresowe instalacji
Atestowanie instalacji do użytku, przeglądy sprawności, bieżąca kontrola wartości pomiarowych.Pomiary skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej
Pomiary skuteczności zerowania, pomiary impendencji pętli zwarcia.

Pomiary rezystancji izolacji
Pomiary dla obwodów I, II i III fazowych.

Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej, oględziny instalacji.

Terminowo
Pracujemy wg. Rygorystycznych reżimów czasowych, dając Ci gwarancję szybkiej i realizacji powierzonych zleceń.
Bezpiecznie
Atestowany sprzęt, nowoczesne rozwiązania i ważna polisa OC w ramach zleconej pracy to dla nas standard!
Profesjonalnie
Sprawdzone rozwiązania, wieloletnie doświadczenie i nowoczesne podejście do realizacji projektów.

Posiadamy niezbędne uprawnienia (SEP) do prac przy niskim i wysokim napięciu.

Zajmujemy się projektowaniem, wykonawstwem i serwisowaniem wszelkich układów elektrycznych w przemyśle. Prowadzimy odpowiednio dostosowane drogi kablowe, dobieramy odpowiedni osprzęt elektryczny, projektujemy i instalujemy rozdzielnie elektryczne oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia prądowe, dając gwarancję właściwego wykonania prac zgodnie ze sztuką.

Wyposażeni w sprzęt pirometryczny i termowizyjny firmy Sonel prezentujemy Ci obrazowo, na co należy zwrócić uwagę, które ze sprzętów pracują w niewłaściwych zmiennych środowiskowych. Dzięki  naszej analizie możemy również zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne Twojego przedsiębiorstwa, wykazując miejsca utraty ciepła, nieszczelności nie tylko posiadanych instalacji, ale także całych obiektów.

Jak pracujemy przy instalacjach?
TAGI: projekty instalacji elektrycznych, audyty instalacji elektrycznych, konsultacja projektów elektrycznych, pomiary pirometryczne, pomiary termowizyjne, pomiary elektryczne, dopuszczenie do użytku maszyn, pomiary dopuszczeniowe, pomiary legalizacyjne, przeglądy okresowe instalacji elektrycznej, zabezpieczenie termiczne obiektów, szkolenia elektryczne, atestowanie, projekt przyłączy i rozdzielni prądowych, instalacja przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa, pomiary skuteczności zerowania, pomiary impedancji, pomiary rezystancji, instalacja I, II i III fazowa, Pomiary wyłączników różnicowoprądowych, pomiary instalacji odgromowej, pomiary rezystancji uziemienia, oględziny instalacji elektrycznej.